Hướng dẫn
Để tra nhanh một từ bạn có thể dùng một trong những cách sau đây
Bôi đen từ hoặc cụm từ cần tra, giữ phím Ctrl rồi mới nhả chuột
Giữ phím Ctrl và di chuột tới từ cần tra
Giữ phím Ctrl và bấm đúp vào từ cần tra
Trong trường hợp bạn muốn thay phím Ctrl bằng phím Shift hoặc phím Alt,
bạn có thể thay đổi trong mục tùy chọn
Chú thích
 • Chọn chế độ nhập tiếng Anh hay tiếng Việt
 • Ô nhập từ cần tra
 • Nút tra từ: tra từ đã được nhập trong ô nhập từ cần tra
 • Xem danh sách các từ đã tra
 • Nút đưa từ vừa tra vào danh sách ghi nhớ
 • Tạo Note mới hiển thị nội dung nghĩa của từ vừa tra
 • Nút xem từ tra trước từ hiện tại đang tra
 • Nút tra từ đã tra sau từ đang xem
 • Dịch đoạn văn bản
 • Trợ giúp
 • Trình đơn chính: Hiển thị menu trình đơn câu hình eDict
 • Danh sách các từ gợi ý
 • Hiển thị danh sách các từ đã được chọn ghi nhớ
 • Hiển thị danh sách các từ đã tra
 • Hiển thị nội dung nghĩa của từ vừa tra
 • Tab hiển thị trên từ điển